Izabrana Vlada Srbije
Beograd - Narodna Skupština izabrala je novu Vladu Srbije sa 133 glasa, manje od pola sata pre isteka ustavnog roka

Izboru je prethodila rasprava nakon pauze koja je bila proglašena na zahtev predsednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, a zbog akcije pripadnika vojne bezbednosti, koji su pretresli hotel u širem centru Beograda u potrazi za bivšim komandantom Vojske Republike Srpske Ratkom Mladićem, optuženim za ratne zločine.
Mandatar za sastav nove vlade i premijer odlazeće vlade Vojislav Koštunica objasnio je sa skupštinske govornice, 50 minuta pre isteka roka za izbor vlade, kakva j e akcija potrage za Mladićem danas sprovedena.
Radikali su to objašnjenje prihvatili i saopštili da neće opstruirati izbor vlade.
Koštunica je rekao da se akcija ne radi po nalogu vlade, već "postoje nadležni organi i propisi i na osnovu toga je izvršena provera".
Koštunica je kazao da vladi ne odgovara da se akcija dešava dok se bira vlada i da bi to odgovaralo "nekome ko hoće da vrši opstrukciju da se vlada ne formira".
Koštunica je jos jednom zapitao kome odgovara da se akcija dešava dok se raspravlja o izboru vlade i odmah dodao da zna kome odgovara, ali nije želo da to saopšti.
Tomislav Nikolić (SRS) potom je saopštio da je objašnjenje nesuvislo, ali da neće opstruirati izbor vlade, istovremno optužujući Koštuničine "koalicione partnere da žele da spreče izbor vlade".

Koštunica: Pet prioriteta
Članstvo u EU je naše proklamovano opredeljenje, ali ne može biti kompenzacija za teritorijalne ustupke, ocenio mandatar nove vlade.
Mandatar za sastav nove vlade u ekspozeu pred poslanicima Skupštine odredio je pet prioriteta buduće vlade. "Ti principi se odnose na pitanja Kosova i Metohije, evropskih integracija, saradnje sa Tribunalom u Hagu, socijalne i ekonomske politike i borbe protiv kriminala i korupcije", kazao je Koštunica.
Koštunica je rekao da je proces evropskih integracija Srbije "neposredno povezan sa uspešnim i celovitim okončanjem saradnje sa Haškim tribunalom".
"To znači da postoji saglasnost da se moraju preduzeti sve mere kako bi se u najkraćem roku okončala saradnja sa Haškim tribunalom", rekao je Koštunica.
U tom cilju, dodaje mandatar, postignut je i dogovor da se odmah formira Savet za nacionalnu bezbednost, koji će koordinirati rad svih obaveštajnih službi i usmeravati aktivnosti kako bi se što pre ispunile sve obaveze prema Tribunalu.
Mandatar je poručio da je "punopravno i ravnopravno članstvo" Srbije u EU jasno proklamovano programsko opredeljenje svake stranke koalicione vlade.
"Vlada će nastojati da nastavi i ubrza uveliko započeti proces donošenja zakona koji su prilagođeni zakonodavstvu EU", rekao je Koštunica.
Poslanici Skupštine Srbije počeli su, nakon izlaganja mandatara Vojislava Koštunice, raspravu o predloženom programu nove vlade.

O Kosovu
Od najvećeg je značaja za zemlju da se, na osnovu već utvrđene državne politike za Kosovo, sačuva jedinstvo najviših državnih institucija, a prvi programski princip rada Vlade odnosi se na jasno definisanje državne politike prema Kosovu, rekao je Koštunica.
Izražavajući uverenje da će jedinstvo državnih institucija biti sačuvano, Koštunica je svim građanima Srbije na Kosovu poručio da moraju da znaju da je za državu Srbiju Pokrajina "zauvek sastavni i neotuđivi deo teritorije" i da moraju biti svesni da je "svako jednostrano priznanje manje od nule".
"Ono vas ne sme uplašiti i naterati da napustite svoje kuće i našu pokrajinu", rekao je on.
Kako je naglasio, eventualno jednostrano priznanje nezavisnosti Kosova predstavljalo bi "direktno omalovažavanje autoriteta Saveta bezbednosti UN, kršenje Povelje UN, Rezolucije 1244 i kršenje Ustava Srbije".
"Samim tim, Vlada Srbije unapred odbacuje kao ništavan i za Srbiju nepostojeći bilo kakav oblik jednostranog priznanja i unapred saopštava da će Srbija uvek tretirati Kosovo kao svoj sastavni deo", rekao je Koštunica.
"Takođe, Vlada upozorava da eventualno priznanje nezavosnosti Pokrajine ni u kojem slučaju ne može biti predstavljeno kao čin prijateljstva prema Srbiji, zato što može značiti samo čin najgrubljeg mešanja u unutrašnje stvari druge zemlje", upozorio je on.
Kako je ukazao, "podrazumeva se da svaka država koja bi donela odluku o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti mora voditi računa da bi to proizvelo ozbiljne posledice u međusobnim odnosima, u skladu sa praksom međunarodnog ophođenja".
"Želim da naglasim da odgovor i svakog našeg građanina na Kosmetu i Vlade Srbije na bilo koji oblik jednostranog priznanja jednostavno glasi - Kosovo ostaje pokrajina unutar Srbije", naglasio je Koštunica.

Rast zaposlenosti do 2010. godine

Koštunica je poručio da je plan njegovog kabineta da do 2010. godine "godišnja stopa zaposlenosti raste, da stopa nezaposlenosti opada, i da se u aktivne mere zapošljavanja uključi 70 odsto nezaposlenih lica".
"Posebno će se podsticati zapošljavanje na devastiranim područjima i područjima sa visokom stopom nezaposlenosti, kao i zapošljavanja mladih, žena, lica sa invaliditetom i pojedinih etničkih manjina", poručio je mandatar.
Sve će to, kako je naglasio, biti praćeno merama aktivne politike smanjenja ukupnog poreskog opterećenja i uvođenjem novih poreskih olakšica za poslodavce.
Vlada će obezbediti ekonomsku sigurnost penzionera, nastaviti sa redovnim isplatama penzija, do kraja izmiriti sve dugove iz prošlosti i održati odgovarajući odnos prosečne penzije i prosečne zarade.
"Za osobe sa invaliditetom obezbediće se jednake mogućnosti za njihov rad i zapošljavanje na taj način što će Vlada stvoriti zakonsku obavezu preduzećima da stopa zaposlenosti ovih osoba dostigne 25 procenata do 2011. godine", tvrdi Koštunica.
Vlada će, takođe, obezbediti stambeno zbrinjavanje siromašnih, a posebno izbeglih i prognanih lica, i u tu svrhu doneti Zakon o socijalnom stanovanju i program socijalne stanogradnje.
"Na temelju ostvarenih realnih rezultata i planiranog privrednog rasta po godišnjoj stopi od 6 odsto, cilj Vlade je da Srbija do 2012. godine dostigne 80 odsto bruto društvenog proizvoda novih država članica EU, da godišnji rast izvoza srpske privrede bude 17 odsto i da se obezbedi od tri do pet milijardi dolara investicija godišnje", ističe Koštunica.
Najveća strana ulaganja koja se očekuju u Srbiji, dodaje mandatar, jesu ulaganja u energetiku.
"Plan Vlade, koji se zasniva na realnim pretpostavkama, jeste da obezbedi najmanje tri milijarde evra novih investicija u naredne tri godine, pre svega u gasnoj i naftnoj privredi. Primera radi, Vlada planira da se za dve godine izgradi gasovod dužine oko 400 kilometara i vredan oko milijardu evra", naveo je Vojislav Koštunica.

Žešće protiv kriminala i korupcije
Vlada Srbije mora još žešće, još snažnije i još sistematičnije da udari na svaku pojavu kriminala i korupcije, najavio je Vojislav Koštunica.
"Peti ključni programski princip Vladine politike jeste nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i svakog oblika korupcije. Prirodna je težnja svakog društva da obezbedi vladavinu prava, što znači mogućnost za sve građane da bezbedno i dobro žive od svog poštenog rada", rekao je on.
Ističući da nijedan pojedinac u Srbiji nema i ne sme da ima razumevanje za još uvek prisutnu korupciju u svim delovima društva, Koštunica je ukazao da "možda gore od bilo čega drugog, nepravda peče svakog našeg čoveka kada vidi kako se putem korupcije bezobzirno otima dinar od najsiromašnijeg dela stanovništva".
"Dobro znam koliko se narod i građani raduju kada čuju da je pravda zadovoljena i da je ova ili ona mafija privedena pravdi. Sve dok sam ubeđen da je u Srbiji zakon jači od svakog pojedinca i sve dok budem verovao da Vlada ima snage da se obračuna sa svakim oblikom kriminala i korupcije ja ću biti na čelu Vladu", poručio je on.
Prema rečima Koštunice, uspešna borba protiv korupcije podrazumeva efikasnu primenu antikorupcijskih propisa, prevenciju, odnosno otklanjanje mogućnosti za korupciju, podizanje opšte svesti i obrazovanje javnosti radi javne podrške za sprovođenje antikorupcijske strategije.
"Vlada će raditi na potpunom suzbijanju privrednog kriminala, celovitom uređenju sudstva, jačanju svojinskih prava, kao i svođenju korupcije na najmanju moguću meru u oblasti privrede. Vlada će unaprediti osposobljenost Poreske i Carinske uprave i podići institucionalne kapacitete svih sektora u Ministarstvu finansija. Sve pojave kriminala najstrože će se kažnjavati u svim službama", precizirao je on. (B92 Vesti)