Manastir Krka
Branko Čolović
Prva monografija manastira koji je “nesumljiva svetinja srpskog naroda u Dalmaciji” (Čolović). Pisana sa punom naučnom kritičnošću prema izvorima i uvrijeđenim istinama, opremljena brojnim kolor i crno-bijelim ilustracijama, ova knjiga predstavlja kapitalan doprinos historije crkve i kulture Srba u Hrvatskoj.
Godina izdanja: 2006.
Cijena: 150 kuna
Za inozemstvo: 20 eura