Saborna crkva vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom
Dragan Damjanović
Godina izdanja: 2005.
Cijena: 150 kuna
Za inozemstvo: 25 eura