Svjedok vremena
Milojko Šaša
Cijena: 100 kn, 15 eura