Prepoznavanje
Nikola Vujčić
Godina izdanja: 2001.
Cijena: 50 kn
Za inozemstvo: 10 eura