Rukopis o Dubravama
Dejan RebiŠ
Godina izdanja: 2012. Cijena: 50 kn; 7 eura