Srbsko-dalmatinski magazin
Ur. Branko Čolović
Godina izdanja: 2011. Cijena: 70 kn (10 eura)