Наш тренутак истине - Бенковац 1993.
Ненад С. Косовић
Цијена: 120kn, 18 eura