Tragovi goveda
Mladen Blažević
Godina izdanja: 2008.
Cijena:80 kuna