Uz Kupu
Dragan Božić
Godina izdanja: 2007
Cijena: 100 kn
Za inozemstvo: 15 eura