Bijela pela
List za djecu, broj 121

Adresa: SKD "Prosvjeta" - Pododbor Rijeka, Trg S. Barbare 1, Rijeka
tel: 051/330-867; tel./fax: 051/330-873
E-mail: bijelapcela@net.hr