Talasi i eseji
Milan BudisavljeviŠ
Godina izdanja: 2005.
Cijena: 100 kuna
Za inozemstvo: 15 eura