Vojin Bakię (monografija)
Tonko Maroevię/To¹o Dabac
Godina izdanja: 1998. 
Cijena: 200 kn
Za inozemstvo: 30 eura