Srpski zastupnici u Banskoj Hrvatskoj
Nives Rumenjak

Godina izdanja: 2002.
Cijena: 100 kn
Za inozemstvo: 15 eura