Luk i voda - Zavičajni rječnik s ušća Drave u Dunav
Đorđe Nešić

II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje
Cijena: 120 kn; 15 eura