Glina, 13. maja 1941.
Višnjić, Vujasinović, Roksandić
Cijena: 80 kn; 10 eura