Libido
Dušan Roksandić
Godina izdanja: 2004.
Cijena: 50 kn
Za inozemstvo: 10 eura