Сало дебелог јера либо азбукопротрес
Сава Мркаљ
Приредио Милош Окука

Цијена: 100кн, 15eura

... крајем 18. и у првим деценијама 19.  вијека код Срба постало готово законом: већина писаца је произвољно мијешала елементе црквенословенског и народног језика. Тако се развијао, изграђивао и »усавршавао« славеносрпски језик, који је био овладао не само у књижевности него и у готово свим сферама духовног живота и рада српског народа...