NATJEČAJ za nastavnika ili profesora srpskog jezika ili hrvatskog i srpskog jezika

SKD „Prosvjeta“ Zagreb - Pododbor Rijeka, Trg Sv. Barbare 1/1, 51000 Rijeka, objavljuje


NATJEČAJ


Javni natječaj raspisuje se za:

 • izbor 1 nastavnika ili profesora srpskog jezika ili hrvatskog i srpskog jezika za vođenje radionice ćirilice.

 • Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  - preslik domovnice,

  - životopis s podacima o nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

  - preslik diplome,

  - uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

   

  Natječaj traje od 14.10. do 28.10.2013.g. 

  Prijave s dokumentacijom dostavljaju se/šalju na adresu: SKD „Prosvjeta“ Zagreb - Pododbor Rijeka, Trg Sv. Barbare 1/1, 51000 Rijeka, s naznakom „Za natječaj“.

   

  Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola. 

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


  SKD „Prosvjeta“ Zagreb - Pododbor Rijeka