„NAŠI DANI“ RADOSLAVA MILENKOVIĆA
Ljetne noći teatra "Exit"


„NAŠI DANI“ RADOSLAVA MILENKOVIĆA (PREMA TEKSTOVIMA V. P. DISA I R. DOMANOVIĆA) NA LJETNIM NOĆIMA „EXIT“ TEATRA, U DVORIŠTU MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT

ZAGREB, SRIJEDA, 17. O7. U 21H