PETROVA U DUBRAVAMA
"Kako su radili naši stari"

 

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO “PROSVJETA“ PODODBOR D.DUBRAVE

        СРПСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО“ПРОСВЈЕТА“ ПОДОДБОР Д. ДУБРАВЕ

 

 

P O Z I V N I C A

ПOЗИВНИЦA

 

Na kulturno-umjetnički program

 

"PETROVA U DUBRAVAMA"

"ПETРOВA У ДУБРAВAMA"

 

koji će se održati dana 13.07.2013.

u Donjim Dubravama

 

DOM KULTURE

 

Program:

kupljenje sijena ( kako su radili naši stari)

u popodnevnim satima (iza 15:00 h)

 

kulturno-umjetnički program

s početkom u 18:30 h

 

NASTUPAJU:

ANSAMBL NARODNIH IGARA SKD VUKOVAR

SKD H. KOSTAJNICA,

VRGINMOST, VOJNIĆ, GAREŠNICA,

DUBRAVE-OGULIN