Uzalud tražeći
Nebojša Devetak
Godina izdanja: 2008.
Cijena: 60 kuna