Manastir Orahovica u Slavoniji
Aleksandra Kučeković
Godina izdanja: 2007 Cijena: 200 kuna