ANI - Ansambl narodnih igara

Ansambl narodnih igara Zagreb sa sjedištem u Vukovaru, Vijeća Europe 11.

Direktor: Srđan Tatić
srdjan-tatic@net.hr i direktor@radio-borovo.hr