Novi kriteriji za novac iz proračuna
Manjine će u ovoj godini na raspolaganju imati 43.590.000,00 kuna

Manjine će u ovoj godini na raspolaganju imati 43.590.000,00 kuna. Od toga iznosa financirat će se programi 19 nacionalnih manjina:

Srbi  11,759.000
Talijani 8,901.000,
Mađari 4,772.000,
Česi 3,894.000,
Bošnjaci 2,107.000,
Slovaci 1,749.000,
Ukrajinci/Rusini 1,792.000,
Romi 1,549.000,
Albanci 976,000,
Slovenci 864,000,
Makedonci 863,500,
Crnogorci 841,000,
Nijemci/Austrijanci 835,000,
Židovi 835,000,
Bugari 88,000,
Poljaci 88,000
i Rusi 82,000 kuna.

Savjet je donio odluku da se ove godine neće održati manifestacija Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina. Sagledavajući ukupnu političku i gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj nije više u mogućnosti odobravati bilo kakve dodatne zahtjeve za financiranjem i sufinanciranjem programa.

O potrošnji proračunskog novca u 2008. i novim kriterijima za dodjelu novca u Prizmi je govorio predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer. (Prizma)