IMOVINA

RUKOVODSTVO

NASTAVA NA SRPSKOM JEZIKU I PISMU

NJEGOVANJE SRPSKOG JEZIKA I KULTURE PUTEM DODATNE NASTAVE

DOPISNO KONSULTATIVNA NASTAVA

FOND ZA STIPENDIRANJE UčENIKA I STUDENATA

NAUČNI RAD

BIBLIOTEKA

CENTAR ZA OBRAZOVANJE

DRAMSKI STUDIO EHO

ČLANSTVO

ANI - ANSAMBL NARODNIH IGARA

STATUT DRUŠTVA I

STATUT DRUŠTVA II

Говор захвале Милоша Кордића
POSLIJE DVADESET GODINA
Prikaz knjige Zlatka Kudelića Marčanska biskupija
Молитва Господња Спридона Алексијевића
TAJNA IVE BANCA
Uspjesi i problemi

 Dopisno-konsultativna nastava održava se u organizaciji SKD «Prosvjeta» od školske godine 2001/2002. kao specifičan oblik «nastave na daljinu» za učenike srpske nacionalnosti. Nastava koju financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, odvija se prema prilagođenom Nastavnom planu i Programu, što ga je 1996. godine odobrilo tadašnje Ministarstvo prosvjete i sporta. Dopisno-konsultativna nastava najčešće se organizira u urbanim sredinama, ali i u manjim mjestima na području od posebne državne skrbi gdje još uvijek nisu stvoreni uslovi za razvijanje Dodatne nastave.

Ove školske godine u nastavu je uključeno 158 učenika i to iz sljedećih sredina: Gunja 6 učenika, Okučani 5, Lipik 12 učenika, Daruvar 2 učenika, Garešnica 3, Bjelovar 6 učenika, Koprivnica 4, Ludbreg 2 učenika, Rasinja 6 učenika, Zagreb 3 učenika, Kutina 5, Sunja 7 učenika, Hrvatska Kostajnica 9 učenika, Petrinja 10 učenika, Sisak 2 učenika, Topusko 4 učenika, Karlovac 4 učenika, Ogulin 7 učenika, Gomirje 4, Pula 2 učenika, Otočac 3, Vrhovine 10, Kamenmost 10 učenika, Metković 13 učenika, Mihalj 15 učenika i Dubrovnik 4 učenika. Također, zbog specifičnosti nastave tokom školske godine javlja se i osipanje učenika koji zbog redovnih i dodatnih obaveza u svojoj sredini ne mogu snositi i kontinuitet naše nastave. U ovoj školskoj godini od nastave je odustalo 16 učenika. Naravno, zbog potreba naše zajednice «vrata» Dopisno-konsultativne nastave učenicima su uvijek širom otvorena i svaki nam je učenik, bez obzira odakle dolazio, vrlo bitan. Nakon nekoliko godina u mnogim mjestima Dopisno-konsultativnu nastavu zamijenila je Dodatna, kao u Korenici i Krnjaku. Nažalost, u nekim mjestima prestala je djelovati kako bi se što prije organizirala Dodatna, međutim to godinama još nije učinjeno. Primjer toga je Knin u kom smo prvih godina imali zavidan broj učenika, ali do sada Dodatna u kninskoj osnovnoj školi još uvijek nije krenula. Nastava se u narednom periodu treba proširiti na veće gradske centre u kojima do sada nismo bili prisutni kao što je Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Sisak, Virovitica, Benkovac, Obrovac…

Tokom školske godine učenicima se od prvog do osmog razreda osnovne škole uputi 10 opsežnih pisama (didaktičkih materijala) u kojima se obrađuje gradivo iz nastavnih područja: srpskog jezika i književnosti, historije, geografije, likovnog odgoja i muzičke kulture. U daljnjoj metodici rada učenici prouče i obrade didaktički materijal, te riješene zadatke pošalju nastavnicima, a oni njima pregledane i ispravljene domaće zadaće kako bi učenici znali gdje su pogriješili. Troškove poštarine za dopisno-konsultativnu nastavu snosi Društvo. Naravno, u ovakvom obliku «nastave na daljinu» posebno dolazi do izražaja samostalan rad učenika, ali svakako je dozvoljeno da im u radu pomognu njihovi roditelji i bliža okolina posebno pri učenju ćirilice. U obradi gradiva biramo sadržaje koji nisu zastupljeni u redovnoj nastavi, a obogaćuju učeničku svijest o nacionalnom i kulturnom identitetu. Poseban naglasak se stavlja na srpsko pismo, ćirilicu, stjecanje znanja o srpskim književnicima i njihovim djelima, kao i na osnovne elemente srpske historije. U pripremanju specifičnih didaktičkih materijala koriste se udžbenici koje je štampala SKD «Prosvjeta».

Osim samog specifičnog pedagoškog rada u Dopisno-konsultativnoj nastavi veoma je važno izvršiti pravovaljane pripreme. Tu se prije svega misli na animiranje roditelja i učenika za nastavu, u čemu nam veliku pomoć pružaju ljudi na terenu, odnosno pododbori SKD «Prosvjete», Srpska pravoslavna crkva, vijeća srpske nacionalne manjine, predstavnici škola i lokalnih vlasti. U onim mjestima gdje ne uspijemo dobiti adekvatnu pomoć pododbora organizacija nastave se teško odvija, jer nam je skoro nemoguće animirati roditelje i učenike koje ne poznamo. Zbog toga odlučujući faktor u organizaciji ovog specifičnog oblika «nastave na daljinu» su upravo domaći ljudi na terenu koji poznaju ciljanu populaciju i uz čiju zajedničku saradnju možemo animirati roditelje i učenike.

Praksa potvrđuje da učenici Dopisno-konsultativne nastave uspješno usvoje osnovne elemente svoje materinje kulture. Na kraju školske godine učenici čitaju i pišu ćirilicu, a razvijaju znanje o određenim pojmovima iz srpske književnosti i historije. Sve pojedinačne ocjene i ostali podaci o učenicima uneseni su u Imenik, a na kraju školske godine učenici dobiju Uvjerenja o uspjehu ostvarenom na nastavi njegovanja srpskog jezika i kulture za određeni razred. Uvjerenja učenici mogu interno koristiti, ali isto tako po želji roditelja i učenika ocjena može biti uvedena i u redovnu svjedodžbu, odnosno ući u prosjek ocjena koje je učenik ostvario u redovnoj nastavi.

Jedan od problema u organizaciji nastave je neredovito financiranje od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, što posebno utječe na organizaciju drugog dijela Škole, konsultativne susrete koji se ne mogu organizirati bez sigurnih financijskih sredstava, te nam je komunikacija s učenicima svedena i ograničena putem pošte i telefonskih razgovora. 

Upravo zato što se ovdje radi o «nastavi na daljinu» gdje se osnovna komunikacija između učenika i nastavnika još uvijek pretežno svodi na izmjenjivanje pisama (didaktičkih materijala), svjesni smo potrebe da se ta specifična nastava na neki način oživi, učini raznovrsnijom i atraktivnijom. To bi se, na primjer, moglo učiniti osposobljavanjem učenika da s Centrom za obrazovanje u Zagrebu komuniciraju pomoću informatičkih uređaja. Idealno bi bilo kada bi se u onim centrima (školama), gdje ima više učenika Dopisno-konsultativne nastave, mogli nabaviti kompjuteri (da bi se komuniciralo e-mailom), ali bi se onda morao u tom smislu osposobiti Centar za obrazovanje. Time bi učenici stekli i razvili osnovne informatičke vještine i znanja, a u Dopisno-konsultativnu nastavu uvele bi se inovacije.

Trebalo bi razviti bolju koordinaciju i saradnju s osnovnim školama koje učenici pohađaju, naravno tamo gdje postoje uslovi i razumijevanje, a sve u cilju kako bi našim učenicima omogućili uspješnije i lakše školovanje. Dopisno-konsultativnu nastavu, osim kompjutera i informatičke mreže potrebno je obnoviti i novim nastavnim sredstvima i pomagalima, koje bi koristilo ne samo nastavničkom osoblju, već i samim učenicima.       
 Paulina Lazić

 

Prikaži verziju za ispis

Promocija zagrebačkog izdanja Romana o Londonu Miloša Crnjanskog
Sjećanje na Desanku Maksimović...
Izložba slika Nikole Medića
Предавање о 200-годишњици рођења Његоша
Љубивоје Ршумовић у Загребу
Izložba novih naslova s 58. Beogradskog sajma knjiga
Jesen u Petrinji 2013
Promocija knjige Radoja Arsenića - Remember Maksimir
NATJEČAJ za nastavnika ili profesora srpskog jezika ili hrvatskog i srpskog jezika
Јесен, и живот без смисла
U DARDI MALI JUBILEJ
Izložba Jovice Drobnjaka - Slikarski fotografiran motiv cvijeća
Ljetna škola srpskog jezika i kulture punoljetna!
POZIV NA PJEVAČKU RADIONICU I PREDAVANJE - U sklopu 8. Dana srpske kulture
Izložba Komora - iz srca hrasta gostovala u Banja Luci
Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2005. | Impressum | Kontakt