IMOVINA

RUKOVODSTVO

NASTAVA NA SRPSKOM JEZIKU I PISMU

NJEGOVANJE SRPSKOG JEZIKA I KULTURE PUTEM DODATNE NASTAVE

DOPISNO KONSULTATIVNA NASTAVA

FOND ZA STIPENDIRANJE UčENIKA I STUDENATA

NAUČNI RAD

BIBLIOTEKA

CENTAR ZA OBRAZOVANJE

DRAMSKI STUDIO EHO

ČLANSTVO

ANI - ANSAMBL NARODNIH IGARA

STATUT DRUŠTVA I

STATUT DRUŠTVA II

Говор захвале Милоша Кордића
POSLIJE DVADESET GODINA
Prikaz knjige Zlatka Kudelića Marčanska biskupija
Молитва Господња Спридона Алексијевића
TAJNA IVE BANCA
Imovina

Najznačajniji dio imovine SKD "Prosvjeta" čine poslovne zgrade i poslovni prostor u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Gospiću, Daruvaru.
U Zagrebu SKD "Prosvjeta" je vlasnik i posjednik zgrade u Berislavićevoj 10, te dvorane sa pratećim prostorima na prvom spratu zgrade u Preradovićevoj 18/1. Ovaj prostor trenutno se koristi za programske aktivnosti, a zgrada u Berislavićevoj 10 zahtjeva hitnu intervenciju, posebno uređenje I. i II. sprata.
SKD "Prosvjeta" je također zemljišno-knjižni vlasnik zgrade u Preradovićevoj 21. Međutim, ta imovina je zaposjednuta i za njeno vraćanje u posjed Društvo već godinama (od 1992. godine) vodi sudski spor.
Izvan Zagreba SKD "Prosvjeta" ima kupljen poslovni prostor u Rijeci 134,19 m2, i poslovni prostor u Osijeku kupljen 2000. godine, površine 70,68 m2.
Nedostatak poslovnog prostora velik je problem za daljnji razvoj SKD "Prosvjeta". Zato je od izuzetne važnosti uspješan ishod zahtjeva koje je SKD "Prosvjeta" podnijela za povrat svoje nacionalizirane imovine, kao i uspješan ishod sudskih sporova pokrenutih za vraćanje u posjed sada zauzete imovine Društva.
Tako je u skladu sa Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96) SKD "Prosvjeta" pokrenula postupak za povrat: zgrada u Zagrebu: Preradovićeva 18, 18/1 i 18/2 i Preradovićeve 23; zgrade u Daruvaru, Ulica Josipa Jelačića br. 2 i zgrade u Gospiću, Kvaternikova ul. 154.
U posljednje vrijeme intenzivirane su aktivnosti u vezi s povratom imovine:
• 24. 07. 2000. godine SKD "Prosvjeta" se obratila Ustavnom sudu RH da se ocijeni ustavnost i zakonitost oduzimanja kontinuiteta rada Društva, što automatski ima odraza na odugovlačenja povratka imovine;
• 18. 02. 2001. godine SKD "Prosvjeta" se obratila Vladi RH s predstavkom u kojoj je zatraženo da se ažurira postupak po zahtjevu SKD "Prosvjeta" pošto ni nakon pune dvije godine taj predmet nije stavljen na dnevni red Vlade RH. Tom prilikom SKD "Prosvjeta" je dala i dodatnu argumentaciju kojom dokazuje da postoje uslovi za donošenje odluke Vlade RH u korist SKD "Prosvjeta". Nakon toga, Vlada RH je navedeni zahtjev proslijedila Uredu za državnu imovinu.
• 20. 04. 2001. godine spomenuti Ured zatražio je da SKD "Prosvjeta" dostavi popis svih nekretnina na području RH za koje traži povrat;
• 29. 05. 2001. dostavljena je sva dokumentacija Uredu za državnu imovinu. Pribavljeni su podaci iz zemljišnih knjiga (aktuelni i povijesni), sva post. arihiva iz drž. arhiva i niz druge dokumentacije).
• 07. 06. 2001. godine ista dokumentacija dostavljena je i u Vladi RH te i Ministarstvu pravosuđa.
Kako ni nakon svih poduzetih radnji nije bilo pomaka u postupku SKD "Prosvjeta"se dana 10. 07. 2001. godine obratila Pučkom pravobranitelju zamolivši ga da u skladu sa svojim ustavnim ovlastima ispita razloge neshvatljivog odugovlačenja postupka, koji se pred državnim organima RH vodi u vezi s povratom imovine.
Dopisom 05. 10. 2001. godine Pučki pravobranitelj je obavijestio SKD "Prosvjeta" da je zatražio od Ureda za državnu imovinu objašnjenje razloga odugovlačenja postupka po zahtjevu SKD "Prosvjeta" za povrat oduzete imovine u Zagrebu, Daruvaru i Gospiću, te da je od Ureda dobio odgovor u kojem se među ostalim kaže:
"Sticajem okolnosti (posebno zbog godišnjih odmora) kasni se s postupkom. Vlada RH i ovaj Ured odgovorni su neposredno za kašnjenje od 6 mjesece." Razloge kašnjenja od 4 godine možemo samo pretpostavljati.
• 13. 11. 2001. SKD "Prosvjeta" se obratila dr Goranu Granić, zamjeniku predsjednika Vlade s molbom da se ubrza postupak donošenja odluke.
• 30. 11. 2001. Vlada RH je Saboru uputila konačan prijedlog Zakona o naknadi za imovinu...;
• 18. 02. 2002. dr Goran Granić je dopisom dostavio očitovanje Ministarstva pravosuđa prema kojem SKD "Prosvjeta" ne ispunjava uvjete za donošenje odluke Vlade RH o priznavanju prava na povrat oduzete imovine.
• 29. 03. 2002. godine SKD "Prosvjeta" se ponovo obratila Vladi RH tražeći da Vlada svojom odlukom shodno Zakonu o naknadi imovine... odobri "Prosvjeti" pravo na povrat oduzete imovine te da pomogne obnovu kulturnih ustanova Srba u Hrvatskoj koje su ranije djelovale u okviru SKD "Prosvjeta": Muzej Srba u Hrvatskoj, Arhiv Srba u Hrvatskoj, Centralna biblioteka i dr. Zahtjev je u proceduri.
Iz ovih nekoliko podataka vidljivo je kako je to mukotrpno i nezahvalno pitanje. Tako npr. nadležni organ za zgradu u Gospiću nije rješavao već 4 godine, a za Daruvar je predmet na Upravnom sudu. Sve ovo SKD "Prosvjeta" radi uz povremeno angažiranje odvjetnika.
Može se konstatirati da su upornošću i naporima SKD "Prosvjeta" ispunjene sve procedure i dostavljeni svi dokumenti nadležnim državnim organima i zato s pravom očekujemo da nadležni upravni organi, Vlada RH i sudovi donesu konačne odluke koje su u njihovoj nadležnosti.
U poticanju izvršenja ovih zahtjeva očekujemo intervenciju i pomoć Vlade Srbije i Crne Gore jer SKD "Prosvjeta" nije u mogućnosti platiti, a što bi trebalo, cijeli advokatski tim da bi povratila svu imovinu.

Prikaži verziju za ispis

Promocija zagrebačkog izdanja Romana o Londonu Miloša Crnjanskog
Sjećanje na Desanku Maksimović...
Izložba slika Nikole Medića
Предавање о 200-годишњици рођења Његоша
Љубивоје Ршумовић у Загребу
Izložba novih naslova s 58. Beogradskog sajma knjiga
Jesen u Petrinji 2013
Promocija knjige Radoja Arsenića - Remember Maksimir
NATJEČAJ za nastavnika ili profesora srpskog jezika ili hrvatskog i srpskog jezika
Јесен, и живот без смисла
U DARDI MALI JUBILEJ
Izložba Jovice Drobnjaka - Slikarski fotografiran motiv cvijeća
Ljetna škola srpskog jezika i kulture punoljetna!
POZIV NA PJEVAČKU RADIONICU I PREDAVANJE - U sklopu 8. Dana srpske kulture
Izložba Komora - iz srca hrasta gostovala u Banja Luci
Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2005. | Impressum | Kontakt